Dokedy: 31. december 2016
Kde: krajina pôvodu nerozhoduje
Kedy: vyhlásenie víťazov - 22. marec 2017

“Možno práve tvoj film môže inšpirovať ľudí, aby bolo naše mesto zelenejšie!”

Pod týmto mottom vyhlásil UNEP (United Nations Environmental Programm) výzvu na predkladanie krátkych filmov ohľadom klimatických zmien.

Postup ako sa zapojiť:

  • vyber si oblasť Climate action: Nulový odpad, Udržateľná doprava, Obnoviteľná energia alebo Korene
  • vytvor video v dĺžke trvania maximálne 3 minúty súvisiace s klimatickou oblasťou, ktorú si si vybral. Video bude tvojou odpoveďou na otázku: “Ako to spraviť, aby to stálo za to?
  • nahraj svoje video na YouTube, Twitter alebo Facebook, označ ho (tagom) ako #climateactionfilm
  • najneskôr do 31. decembra 2016 vyplň nasledovný prihlasovací formulár

Súťaž je otvorená pre všetkých, nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa štýlu alebo žánru, termínu vzniku videa, alebo počtu prihlásených záznamov.. Nemusíš byť profesionálny filmár, nezáleží na tom odkiaľ si, dôležitý je len tvoj príbeh.

Príspevky v dĺžke trvania viac ako 3 minúty budú zo súťaže automaticky vyradené.

Slávnostné vyhlásenie výhercov sa ukutoční 22. marca 2017, víťazi budú odmenení.

Všetky podrobnosti v angličtine si pozri tu.