Dokedy: registrácia - 22. jún 2018
Kde: Viedeň, Rakúsko
Kedy: konanie festivalu - 29. november - 10. december 2018

Každoročný filmový festival o ľudských právach – “This human world” opäť
organizuje Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2018 pod
záštitou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň a Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR)v Rakúsku v spolupráci so školami v Maďarsku, Rakúsku,
Slovensku a Slovinsku.

Cieľom súťaže je priblížiť mladým ľuďom ľudské práva a 30 článkov medzinárodnej
deklarácie ľudských práv a dať im priestor kriticky uvažovať o ľudskoprávnych témach.

Do súťaže sa môžu zapojiť 10 až 20 roční žiaci a žiačky, študenti aj študentky,
individuálne alebo ako trieda, s krátkym filmom na tému jedného z článkov
Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Témou tohtoročnej súťaže je „70 rokov
Všeobecnej deklarácie ľudských práv – Ženy sa stavajú za svoje práva“.

Zo súťažných príspevkov v maximálnej dĺžke trvania 3 min vyberie porota víťaza, ktorý získa zaujímavú finančnú odmenu a jeho príspevok bude premietnutý v rámci otvorenia festivalu –This human world”.

Registrácia do súťaže prebieha najneskôr do 22.júna 2018, príspevky posielaj na
schulfilmprojekt@thishumanworld.com. Deadline na zaslanie súťažných filmových príspevkov je 6.november 2018.

Všetky potrebné informácie nájdeš TU.

Zdroj: Informačná služba OSN (UNIS) Viedeň