Kde: Viedeň
Kedy: december 2016
Dokedy: 15.06.2016

Informačná služba OSN(UNIS) Viedeň vyhlasuje ďaľší ročník súťaže “Súťaž krátkych študentských filmov a ďaľších kreatívnych formátov”, tento rok na tému “Budúcnosť je na nás – Vyhliadky do budúcnosti a utópia“, ktorá sa uskutoční v rámci filmového festivalu THis human world vo Viedni.

Cieľom súťaže je priblížiť mladým ľuďom ľudské práva, dať im príležitosť o nich uvažovať, hovoriť a vyjadriť svoje názory k tejto aktuálnej téme prostredníctvom kreatívnych formátov. Cieľovou skupinou je mládež vo veku od 10-20 rokov.

Akceptovanými formátmi sú 3-min video, fotky, fotopríbehy, kresby, koláže, modely alebo komiksy.

Prihášku posielaj na adresu schulfilmprojekt@thishumanworld.com najneskôr do 15.júna 2016.

Zoznam výhercov z minulých ročníkov vrátane slovesnkých účastníkov je dostupný v tomto odkaze.