Dokedy: 8. máj 2017
Kde: Slovensko
Kedy: vyhlásenie víťazov - 31. máj 2017

Cieľom súťaže je podporiť začínajúce talenty v oblasti videotvorby a otvoriť im cestu do sveta. Pre účastníkov tak môže byť práve táto súťaž naštartovaním ich kariéry.

Súťaž RECfruit 2017″ je určená pre mladých tvorcov vo veku 15-26 rokov.

Tvojou úlohou je vytvoriť, prípadne prihlásiť svoje už vytvorené video v trvaní 1 – 3 minúty. Video má byť kreatívnou reakciou na tému súťaže, ktorou je “Ako to nerobiť”. Táto téma nie je nijakým spôsobom limitovaná, môže ísť o reakciu na akúkoľvek životnú situáciu. Dôležitá je najmä kvalita nápadu a spracovania.

O víťazoch rozhodne odborná porota zložená z profesionálnych kameramanov, umelcov a nadšencov do sveta videa, ktorí sú zároveň pripravení poradiť a pomôcť. Pre víťaza sú prichystané hodnotné vecné a finančné odmeny.

Všetky potrebné informácie o súťaži sa nachádzajú tu. Môžeš si pozrieť aj motivačné video.

Zdroj: Študentská organizácia pre teba – azu.sk