Dokedy: 16. február 2018
Kde: Slovensko
Kedy: vyhlásenie výsledkov - máj 2018

“Čisté životné prostredie je základným predpokladom pre ľudské zdravie a duševnú pohodu. Aby to tak bolo, aké premeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života?”

Žiakom II. stupňa základných a študentom stredných škôl na Slovensku je určený v poradí už 6. ročník literárnej súťaže “Múdra príroda 2018”.

Cieľom súťaže je rozvíjať environmentálne cítenie mladých ľudí a upevniť v nich pozitívny vzťah k prírode. Úlohou súťažiacich je prostredníctvom slovného opisu či humornej príhody v krátkom literárnom útvare vyjadriť svoje vlastné skúseností, pocity alebo potreby vo vzťahu k prírode a tradičnému spôsobu života a upozorniť na dôležitú funkciu  prírody, každej zložky životného prostredia na našej planéte a vzbudiť pocit úcty, či pokory voči nej.

Témou tohto ročníka je motto – “Zmena či premena?”. Deadline pre prihlasovanie súťažných príspevkov je 16. február 2018, na prihlasovanie slúži registračný formulár. 

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v máji 2018 v Banskej Bystrici. Všetky potrebné informácie nájdeš na domovskej stránke súťaže.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica