Dokedy: 15. jún 2017
Kde: Slovensko
Kedy: leto 2017

Nadácia Hannsa Seidela a Centrum pre európske a transatlantické vzťahy, vyhlásili  Súťaž o najlepšiu študentskú esej 2017 na tému Európska versus národná identita.

Súťaž je určená pre študentov stredných škôl na Slovensku. Úlohou súťažiacich je napísať krátku esej v rozsahu 1 – 3 strany na tému Európska versus národná identita. Esej môže byť napísaná v slovenskom alebo nemeckom jazyku.

O víťazoch rozhodne porota zložená zo zástupcov slovenských a nemeckých organizácií. Autori prvých troch víťazných príspevkov získavajú okrem vecných cien aj možnosť zúčastniť sa týždenného vzdelávacieho pobytu v nemeckom Bavorsku.

Súťažné príspevky posielaj najneskôr do 15. júna 2017 na slowakei@hss.de.

Podrobnejšie informácie sú v odkaze na Fb stránke nadácie.

Zdroj: Fb Nadácie Hannsa Seidela Slovensko