Dokedy: 30. september 2019
Kde: Slovensko
Kedy: finále - druhá polovica novembra 2019

Po troch úspešných ročníkoch vyhlásila Nadácia Ekopolis ďalší ročník súťaže – “PRE VODU, ktorej úlohou je nachádzať zaujímavé a inšpiratívne riešenia problémov hospodárenia s vodou, komunikovať potrebu úspor vody a efektívnych riešení nakladania s ňou. 

Úlohou súťažiacich je navrhovať opatrenia a riešenia určené na úspory v súčasnosti jednej z najvzácnejších surovín – vody. V rámci konkrétnych súťažných príspevkov budú nadaní mladí ľudia prepojení s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a riešenia konkrétnych problémov s vodou vo svojich mestách a obciach.

Do 3. februára 2019 môžu samosprávy, združenia či firmy nominovať konkrétnu situáciu/problém, ktorý sa týka zadržiavania alebo využitia dažďovej vody, sucha, povodní, odnosu pôdy z polí alebo čistenia vody. Následne si z nich študenti a mladí ľudia vo veku 18 – 30 rokov budú môcť vybrať tému pre vypracovanie súťažného návrhu, alebo môžu súťažiť s vlastnou súťažnou prácou.

Víťaz získa odmenu vo výške 1 000 €. Druhé a tretie potom 500 € a 200 €. 

Všetky potrebné informácie o súťaži nájdeš v odkaze.

Zdroj: Nadácia Ekopolis