Dokedy: 15. september 2016
Kde: Slovensko
Kedy: finále 10. marec 2017

Nadácia Ekopolis vyhlásila už druhý ročník súťaže PRE VODU. Je to súťaž mladých ľudí, študentov a absolventov, mladých odborníkov od 18 do 30 rokov, ktorí navrhujú opatrenia a riešenia na úspory vody. Cieľom je teda otvárať tému efektívneho hospodárenia s vodou (úžitkovou, pitnou, v krajine atď.).

V tejto chvíli sa hľadajú zaujímavé (ale reálne) problematické stiuácie, ktoré študenti budú neskôr riešiť ako modelové situácie. Nominovať situáciu môžu školy, samosprávy, MVO, poľnohospodári – môže ísť napr. o riešenie zadržania dažďovej vody pre potreby skleníka na škole, audit a opatrenia na úspory pitnej vody v nejakej (sociálnej) prevádzke, návrh zadržania vody pre malú farmu, riešenie zaplavovania časti dediny alebo hocičo iné. Podmienkou ale je, aby to bol reálny a zaujímavý problém a aby nominujúci subjekt mal neskôr niekoho, kto študentom poskytne viac informácií pri riešení. Nominovať situáciu sa dá po registrácii na webe suťaže vyplnením nominačného hárku – pravidlá aj prístup k nominácii nájdeš tu alebo v tomto dokumente.

Žiadané sú najmä modelové situácie zamerané na krajinu, mokrade, revitalizáciu či vytváranie miest na zadržanie vody v poľnohospodárskej krajine.

Lehota na nominovanie modelových situácií je do 15. septembra 2016.

Zoznam už nominovaných modelových situácií je tu, podrobnejšie info o súťaži v tomto odkaze a na tomto mieste si môžeš pozrieť situácie v paralelne prebiehajúcej českej súťaži.