Dokedy: 31. marec 2019
Kde: Slovensko
Kedy: rok 2019

Amnesty International je najväčšia ľudsko-právna mimovládna organizácia na svete – celosvetové hnutie viac ako 7 miliónov ľudí z viac než 150 krajín a regiónov sveta usilujúcich sa o dodržiavanie ľudských práv na celom svete.

Cieľom súťaže- “Write the Change!”, ktorá sa koná pod patronátom organizácie je angažovať mladých ľudí v témach súvisiacich so Strategickými rozvojovými cieľmi Agendy 2030. Ide najmä o témy migrácie, ľudských práv, ochrany životného prostredia a globálnej zodpovednosti.

Súťaž je určená pre mladých ľudí vo veku 14 – 19 rokov, ktorých úlohou je napísať príbeh v rozsahu do 20 strán, či už samostatne alebo v skupinkách. Príspevky následne posúdi odborná národná a medzinárodná porota.

Víťazi získajú didaktické alebo filmové vybavenie pre školu v hodnote 1500 EUR, ale aj účasť na medzinárodnom festivale krátkych filmov Giffoni v Taliansku.

Deadline pre zaslanie súťažných príspevkov je 31. marec 2019, všetky potrebné informácie si môžeš pozrieť v nasledovnom odkaze.

Zdroj: Amnesty International