Dokedy: 15. november 2016
Kde: Európa
Kedy: 2017

Politický systém v Európe nám všetkým zabezpečuje život v mieri, prosperite a to všetko pri zachovaní rozmanitosti už viac ako 60 rokov. Počas tohto obdobia sme už úspešne čelili rozmanitým krízam a problémom, mnohé ďalšie, ako napríklad aktuálny Brexit, sú však ešte stále pred nami. Preto je pre udržanie a rozvoj základných hodnôt, na ktorých je Európa postavená, nesmierne dôležité, vážiť si ľudí, ktorí  svojim osobným príkladom k udržaniu tejto stability prispievajú.

Súťaž Young European of the year, je dokonalou príležitosťou ako týchto ľudí oceniť a poďakovať sa im. Hľadajú sa v nej mladí Európania vo veku 18 – 26 rokov, laureát nemôže byť starší ako 26 rokov. Nominovať môžeš mladých ľudí, ktorí boli iniciatívni, využili príležitosť napomôcť mierovému spolužitiu v Európe a prostredníctvom svojej dobrovoľníckej práce prispeli k porozumeniu medzi národmi a európskej integrácii,

Schwarzkopf Foundation Young Europe má prostredníctvom tejto súťaže v úmysle nielen odmeniť, ale hlavne povzbudiť a motivovať mladých ľudí, aby aj naďalej ostali verní európskym ideálom. Laureáti budú ocenení sumou 5000 eur. Je určená na financovanie šesťmesačnej stáže v Európskom parlamente alebo inej európskej inštitúcii, prípadne na financovanie projektu, ktorý podporí európsku integráciu.

Podrobnejšie info o súťaži nájdeš tu. V prípade ak poznáš vo svojom okolí niekoho, kto spomínané kritériá spĺňa, stačí už len vyplniť nominačný formulár.