Dokedy: 30. september 2019
Kde: Slovensko
Kedy: vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien - december 2019

“Ak ponúkneme ľuďom vedu zrozumiteľnou (občas aj hravou) formou, ona ich sama osloví.”

Ambíciou  súťaže – “Ženy vo vede a veda pre všetkých?”je podnietiť záujem o vedu a výskum, búrať mantinely a prilákať do vedy viac mladých chlapcov a dievčat.

Súťaží sa v nasledovných kategóriách:

  • Mládež –  študenti gymnázií, stredných odborných škôl a učilíšť
  • Laická verejnosť – fanúšikovia vedy, laická verejnosť, učitelia, členovia miestnych knižníc a záujmových spolkov, rodičia
  • Odborníci – študenti VŠ, univerzít, začínajúci vedeckí pracovníci

Súťažné témy sú “Osudové ženy vedy” alebo “Veda okolo nás”.

Súťaží sa v období 1. jún – 30. september 2019, víťazi jednotlivých kategórií, plus ďalší traja v poradí majú možnosť získať zaujímavé ceny.

Všetky potrebné informácie nájdeš TU.

Zdroj: Žijemvedu