Stredoeurópska nadácia a spoločnosť Slovnaft spustilo 9. ročník grantového programu Talenty Novej Európy. O podporu sa môžu uchádzať výnimočné talenty:

  • v oblasti vedy od 12 do 25 rokov,
  • umelci od 10 do 25 rokov,
  • športovci od 8 do 18 rokov.

Program je určený pre žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl s vynikajúcimi výsledkami doma či v zahraničí. Prihlásiť sa môžu aj deti a mladí, ktorí už v minulosti podporu získali.

Do programu sa môžete prihlásiť elektronicky alebo poslaním vyplnenej prihlášky pre danú oblasť na adresu Stredoeurópska nadácia, Sasinkova 12, 811 08 Bratislava.

Podrobnejšie informácie na tne.sk.