Stredoeurópska nadácia (CEF) a spoločnosť SLOVNAFT vyhlasuje grantovú výzvu pre mladé talenty v oblasti umenia, vedy alebo športu. Program je určený žiakom a žiačkam ZŠ, študentom a študentkám SŠ a VŠ, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky na domácej i zahraničnej scéne.

O grant v oblasti umenia a vedy sa môžeš uchádzať ak máš od 12 do 25 rokov (hudobníci a hudobníčky od 10 rokov), v oblasti športu ak máš od 8 do 18 rokov.

Prihlášku je potrebné odoslať elektronicky priamo na stránke programu alebo poštou na adresu: Stredoeurópska nadácia; Sasinkova 12; 811 08 Bratislava.

Viac info na tne.sk.