Zákaldné školy môžu získať podporu v programe Hravo s technikou, ktorý poskytne financie na projekty technického vzdelávania, rozvoj analogického myslenia a nadšenia detí pre techniku. Prečítaj si podrobnosti grantovej výzvy.

Grant Bezpečne na cestách je tiež určený základným ale aj materským školám, ktoré chcú zlepšiť vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy a povedomie o pravidlách cestnej premávky medzi žiakmi. Maximálna výška grantu je 2 000 eur, pozri viac informácii.