Dokedy: 20. máj 2020
Kde: Vilnius, Litva
Kedy: 6. - 12. júl 2020

Každoročného podujatia “Transparency International School on Integrity” sa v priebehu jeho doterajšej existencie zúčastnilo už viac ako 1 200 mladých lídrov z vyše 120-ich krajín sveta. Stalo sa tak renomovanou a celosvetovo významnou udalosťou v oblasti boja proti korupcii.

“Transparency International School on Integrity zoznamuje účastníkov s najnovším vývojom v oblasti boja proti korupcii a pomáha mladým ľuďom realizovať svoje nápady v praxi. Otvorená je pre študentov, absolventov a mladých profesionálov vo veku do 35 rokov, z verejného aj súkromného sektora, mimovládnej aj akademickej sféry.

Dejiskom podujatia bude mesto Vilnius v Litve, uskutoční sa v termíne 6. – 12. júla 2020.

V prípade záujmu o účasť na podujatí je nutná registrácia, deadline pre prihlasovanie sa je 20. máj 2020.

Všetky ostatné potrebné informácie o tomto výnimočnom projekte nájdeš v nasledovnom odkaze.

Zdroj: Transparency International