Dokedy: 15. máj 2017
Kde: Vilnius, Litva
Kedy: 10. - 16. júl 2017

Každoročného podujatia “TI School on Integrity” sa v priebehu jeho doterajšej existencie zúčastnilo už viac ako 800 mladých lídrov z viac ako 90-ich krajín sveta. Stalo sa tak celosvetovo významnou udalosťou v oblasti boja proti korupcii.

“TI School on Integrity” zoznamuje účastníkov s najnovším vývojom v oblasti boja proti korupcii a pomáha mladým ľuďom realizovať svoje nápady v praxi. Otvorená je pre študentov, absolventov a mladých profesionálov vo veku do 35 rokov, z verejného aj súkromného sektora, mimovládnej aj akademickej sféry.

Dejiskom podujatia bude mesto Vilnius v Litve, uskutoční sa v termíne 10. – 16. júla 2017, deadline pre prihlasovanie sa je 15. máj 2017.

Všetky ostatné potrebné informácie o tomto výnimočnom projekte nájdeš v nasledovnom odkaze.

Zdroj: Transparency International