Dokedy: 20. máj 2019
Kde: Vilnius, Litva
Kedy: 8. - 14. júl 2019

Každoročného podujatia “Transparency school” sa v priebehu jeho doterajšej existencie zúčastnilo už viac ako 1 000 mladých lídrov z vyše 120-ich krajín sveta. Stalo sa tak renomovanou a celosvetovo významnou udalosťou v oblasti boja proti korupcii.

“Transparency school zoznamuje účastníkov s najnovším vývojom v oblasti boja proti korupcii a pomáha mladým ľuďom realizovať svoje nápady v praxi. Otvorená je pre študentov, absolventov a mladých profesionálov vo veku do 35 rokov, z verejného aj súkromného sektora, mimovládnej aj akademickej sféry.

Dejiskom podujatia bude mesto Vilnius v Litve, uskutoční sa v termíne 8. – 14. júla 2019,

V prípade záujmu o účasť na podujatí je nutná registrácia, deadline pre prihlasovanie sa je 20. máj 2019.

Všetky ostatné potrebné informácie o tomto výnimočnom projekte nájdeš v nasledovnom odkaze.

Zdroj: Transparency International