Dokedy: 7. máj 2018
Kde: Ružomberok
Kedy: 13. - 19. máj 2018

V poradí druhý tréning – “Buď zmenou” organizuje Nadácia Milana Šimečku a je určený pre lokálne organizácie a jednotlivcov, ktoré pracujú priamo alebo nepriamo (informačné a vzdelávacie aktivity) s migrantmi alebo inými menšinami a súčasťou ich práce sú aj aktivity zamerané na verejnosť.

Na tréning sa môžu prihlásiť 1 – 3 účastníci z jednej organizácie a to prostredníctvom nasledovného registračného formuláru. Všetky náklady (strava, ubytovanie, cestovné) budú účastníkom uhradené v plnej výške.

Podujatie sa uskutoční v dňoch 16. – 19. mája 2018 v Ružomberku.

Podrobnosti sú v odkaze, alebo TU.

Zdroj: Nadácia Milana Šimečku