Dokedy: 20. jún 2018
Kde: Bratislava
Kedy: 21. - 22. jún 2018

Téning – “Buď zmenou” organizuje Nadácia Milana Šimečku a je určený pre lokálne organizácie a jednotlivcov, ktoré pracujú priamo alebo nepriamo (informačné a vzdelávacie aktivity) s migrantmi alebo inými menšinami a súčasťou ich práce sú aj aktivity zamerané na verejnosť.

Na tréning sa môžu prihlásiť 1 – 3 účastníci z jednej organizácie a to prostredníctvom nasledovného registračného formuláru. Všetky náklady (strava, ubytovanie, cestovné) budú účastníkom uhradené v plnej výške.

Podujatie sa uskutoční v dňoch 21. – 22. júna 2018 v Bratislave.

Podrobnosti sú TU.

Zdroj: Nadácia Milana Šimečku