Dokedy: 24. október, 1. november, 22. december 2019
Kde: Žilina, Prešov, Nitra
Kedy: november 2019 - január 2020

“V poslednej dobe často vidíme, že aj dobre mienené aktivity (verejné diskusie, kampane, sociálne intervencie) niekedy vyústia do kontraproduktívnych výsledkov a namiesto toho, aby prispeli k riešeniu problému, prehlbujú konflikty v spoločnosti. Online a offline svety sú tu v priamej interakcii, kde napríklad online diskusie môžu polarizovať miestne komunity, alebo miestne udalosti vyústia v celonárodné hádky v online svete.”

Dvojdňový tréningový seminár – “Polarizácia online/offline” je určený pre sociálnych pracovníkov, pracovníkov s mládežou, organizátorov verejných podujatí a diskusií ako aj ľudí zaujímajúcich sa o polarizáciu v online a offline prostredí.

Účastníci sa v rámci podujatia zamerajú na:

  • hlavné princípy polarizácie spoločnosti
  • dynamiku nenávistných prejavov – online
  • fenomén radikalizácie mládeže z pohľadu sociálnej práce a práce s mládežou – offline
  • intervencie
  • monitoring polarizácie v online priestore

Výstupom tréningového seminára môže byť aj následná podpora účastníkov v kampaňových intervenciách so zameraním na pozitívne naratívy, podporu dialógu a zvyšovanie porozumenia medzi rozdelenými skupinami.

Podujatie sa uskutoční v nasledovných termínoch:

  • 11 – 12. november 2019 Žilina, deadline pre prihlásenie sa  24. október 2019
  • 21. – 22. november 2019 Prešov, deadline pre prihlásenie sa 01. november 2019
  • 23 – 24. január 2020 Nitra, deadline pre prihlásenie sa 22.december 2019

V prípade záujmu o účasť je nutná registrácia , všetky potrebné informácie o podujatí nájdeš TU.

Zdroj: PDCS