Na Slovensku CEE podporí projekty, ktoré:

  • Ponúknu inovatívne metódy práce s marginalizovanými skupinami a budú budovať ich kapacity k svojpomoci so špeciálnym zameraním na migrantov a ženy
  • Budú rozvíjať lokálne a regionálne nástroje zamerané na inklúziu vylúčených občanov k ich väčšej občianskej participácii (konkrétne nekonvenčné verejné akcie, inovatívne používanie informačných technológií, neformálne akcie na verejnom priestranstve);
  • Ponúknu konkrétne riešenia problematiky advokácie dôležitých problémov trápiacich slovenskú verejnosť a občiansku spoločnosť.

Viac info