Grantový program spoločnosti Baumit Tu sa nám páči tu chceme žiť podporí inovatívne projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.

Uprednostnené budú pri výbere projekty, ktoré slúžia všetkým generáciám, napríklad: úprava či oprava existujúcich verejných priestorov, vytváranie miest pre komunitné stretnutia, zlepšenia verejne využívaných priestorov v komunite.

Podporu môžu získať mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, samospráva, neformálne skupiny občanov.

O grant môžete požiadať vyplnením formulára TU. K nemu vypracujete projekt, kde opíšete svoj zámer, rozpočet nákladov a vyjadrenie samosprávy alebo inej zodpovednej inštitúcie, ktorá je projektom dotknutá.

Dokumenty je nutné predložiť do 10. júla do 15:00 elektronicky na thullnerova@changenet.sk, predmet emailu: PROJEKT.

Viac info na cpf.sk.