Grantový program BAUMIT pre aktívnych ľudí podporí projekty zamerané na úpravu alebo opravu existujúcich verejných priestorov alebo zariadení, vytváranie miest pre stretávanie miestnej komunity a iné nápadité zlepšenia verejne využívaných priestorov v komunite.

O grant sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, samospráva a neformálne skupiny občanov.

Formulár a Projekt je potrebné poslať poštou alebo osobne na adresu Centra pre filantropiu v Bratislave a elektronicky na projekty@changenet.sk.

Viac info nájdeš na cpf.sk.