Karpatská nadácia spolu so spoločnosťou Lear Corporation Seating Slovakia otvorili tretí ročník grantového programu Tu žijeme a pomáhame.

Program podporí komunitné iniciatívy zamerané na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu zdravia a zdraviu prospešných aktivít, dobrovoľníctvo a aktivitu ľudí v komunite, na ktoré upozornia zamestnanci firmy, prípadne sa v nich priamo aktívne angažujú.

O príspevok môžu žiadať neziskové organizácie z Košického a Prešovského kraja.

Žiadosť je potrebné poslať poštou na adresu Karpatská nadácia, Letná 27, 040 01 Košice a označiť obálku názvom programu.

Podrobné informácie o programe na karpatskanadacia.sk.