Neziskové organizácie z Košického a Prešovského kraja môžu požiadať o grant Karpatskej nadácie vo výške 2 000 eur. Grant podporí inovatívne projekty zamerané na ochranu životného prostredia, podporu zdravia a realizácie zdraviu prospešných aktivít a na rozvoj dobrovoľníctva.

Viac na karpatskanadacia.sk.