Dokedy: 10. august 2017
Kde: Košice
Kedy: 25. - 27. august 2017

Asociácia krajských rád mládeže (AKRAM)  pozýva na vzdelávanie zamerané na tvorbu participatívneho rozpočtu v samospráve.

Určené  je pre zástupcov zo samospráv, krajských rád mládeže a prípadných záujemcov z prostredia iných mimovládnych organizácií.

Cieľom  školenia je:

  • poznať históriu a vývoj participatívneho rozpočtu vo svete a v SR
  • naučiť sa rozlíšiť rôzne prístupy k rozpočtu
  • naučiť sa definovať, organizovať a ovplyvňovať procesy prípravy a realizácie rozpočtu v obci, meste alebo v kraji

Podujatie sa uskutoční v termíne 25. – 27. augusta 2017 v Košiciach, na prihlasovanie slúži nasledovný online formulár, deadline na prihlasovanie je 10. august 2017.

Podrobnejšie informácie o podujatí si môžeš prečítať v odkaze.

Zdroj: Asociácia krajských rád mládeže