Uzávierka: 15.09.2016
Maximálna výška grantu: 2 500 eur

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis  podporí dobrovoľníckou aj finančnou pomocou verejnoprospešné aktivity.

Grant je možné žiadať na projekty z oblastí, ktoré spoločnosť Slovenské elektrárne strategicky podporuje:

  • vzdelávanie
  • životné prostredie
  • sociálna oblasť
  • kultúra
  • šport

Finančná podpora je určená predovšetkým pre menšie projekty, ktoré jedinečným spôsobom prispievajú ku kvalite života v regiónoch.

Najneskôr do 15. septembra 2016 je potrebné registrovať sa na stránke  (darca: Nadačný fond Slovenských elektrární, program: SE Zamestnanecký grantový program 2016), vyplniť formulár „náš projekt“ a po vyplnení projekt cez systém darca elektronicky odoslať.

Podrobné info o výzve si prečítaj tu.