Cestovný grant je Nadácie Roberta Cimmetta je určený na mobilitu umelcov (performerov, tvorcov, učiteľov) a kultúrnych pracovníkov (organizátorov, administrátorov, projektových manažérov). Z grantu je možné hradiť cestovné náklady spojené s medzinárodnými workshopmi, stretnutiami, sympóziami či rezidenciami.

Pozri podrobnosti.