Step Beyond je grantová schéma určená mladým umelcom a kultúrnym pracovníkom, prioritne do 35 rokov. Grant ponúka zdroje na zabezpečenie cesty z dôvodu vytvorenia medzinárodného partnerstva, festivalu, konferencie či zdieľania vedomostí s lokálnou kultúrnou scénou.

Začínajúci slovenskí umelci a kultúrni pracovníci môžu vycestovať do jednej z nasledujúcich krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko, Moldavsko. Ukrajina, Bielorusko, Ruská federácia, Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Turecko, Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordán, Libanon, Lýbia, Maroko, Palestína, Sýria a Tunisko.

Výška podpory záleží od konkrétnej krajiny a uchádzať sa o ňu možno aj ako skupina. O grant je možné požiadať kedykoľvek v priebehu roka, no najneskôr mesiac pred plánovanou cestou.

Prihlásiť sa môžeš na efclabs.org.