Mládežnícke organizácie (vedené mladými), členovia a členky organizácii venujúcich sa mladým a mladí podnikatelia/ky aktívni v neziskovom sektore či sociálnom podnikaní môžu získať podporu UNESCO. To v rámci 8. UNESCO Youth Forum podporí konkrétne aktivity pracujúce s témou fóra: Mládež a sociálna inklúzia: Občianska participácia, dialóg a rozvoj zručností. Tiež by mali byť zamerané n a jednu z týchto prioritných tém: sociálna inklúzia, občianska participácia, interkultúrny dialóg, sociálne podnikanie a inovácie, prevencia násilia a konfliktov, demokracia a rozvoj kompetencii. Tvoj projekt môže byť podporený sumou od 10 000 do 500 000 dolárov.

Pozri podrobnosti vo výzve a prihlás sa.