Kde: Penzión Termal, Bojnice
Kedy: 10. – 12. 6. 2016
Dokedy: čím skôr

Staň sa súčasťou projektu „V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“, ktorý realizuje Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR, koordinátor národného projektu Štruktúrovaného dialógu „Za jedno lano – Mladí môžu meniť politiku“, v spolupráci s Eurodesk Slovensko a Radou mládeže Slovenska.

Projekt je zameraný na sieťovanie a spoluprácu mládežníckych organizácií v SR. Jeho cieľom je zostaviť koordinačnú skupinu, ktorá bude následne úzko spolupracovať, vo svojich regiónoch „sieťovať“ mládežnícke organizácie a vytvárať pre región špecifický spôsob, ako cieľovým skupinám odkomunikovať význam práce s mládežou a neformálneho vzdelávania.

Z každého VÚC hľadáme aspoň dvoch zástupcov. Podmienkou je len to, aby si pôsobil v mládežníckej organizácii a mal čas a chuť participovať na projekte.

Pre aktívnych členov koordinačnej skupiny je pripravená aj motivačná odmena vo výške 50 Eur za účasť.

Pozvánku si môžete stiahnuť TU.

V prípade záujmu kontaktuj Luciu Macalákovú na adresu lucia@zipcem.sk.