Spoločnosť Leaf podporí projekty v levickom regióne, ktoré sú zamerané na deti, mladých ľudí do 30 rokov a dospelých (učitelia, rodičia a vychovávatelia). Podporené budú projekty v troch oblastiach: zdravie a zdravý životný štýl, vzdelávanie, voľný čas.
Zapojiť sa môžu mimovládne organizácie, cirkevné inštitúcie a príspevkové organizácie pôsobiace v okrese Levice. Projekty by sa mali uskutočniť počas novembra 2013 až apríla 2014. Podrobnosti výzvy nájdeš na www.nds.sk.