Dokedy: 13. september 2017
Kde: Bratislava
Kedy: 20. september 2017

V lete sme nelenili a naplno sme sa ponorili do výskumu mládeže na Slovensku. Vďaka finančnej podpore Visegradského fondu sme po intenzívnej príprave spolu s výskumnou agentúrou FOCUS zozbierali dáta o mladých a ich vzťahu k politickej participácii. Spracovali sme prvé zistenia, ktoré mnohé vysvetľujú, no zároveň prinášajú nové, často prekvapivé otázky, na ktoré by sme radi našli odpovede.

Z tohto dôvodu organizujeme diskusné stretnutie vo forme tzv. fókusovej skupiny s mladými aktívnymi ľuďmi, ktorí nám pomôžu týmto zisteniam porozumieť.

Preto HĽADÁME 10 mladých aktívnych ľudí, ktorí:

  • sa aktívne zapájajú do diania vo svojej škole, komunite, regióne a pod.
  • sa zaujímajú o dianie v spoločnosti a miesto dnešných mladých ľudí v nej
  • sú vo veku 15 – 25 rokov

Ak spĺňaš tieto charakteristiky, máš / vieš si nájsť čas približne 2 hodiny v stredu 20. septembra 2017 od 16,00, napíš nám do 13. septembra 2017 na adresu cavojska@mladez.sk, prečo by si sa takejto diskusie chcel zúčastniť.

My Ťa následne budeme kontaktovať a dohodneme ďalšie detaily. Diskusiu budeme nahrávať, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov účastníkom/ účastníčkam zabezpečujeme anonymitu. Všetky názory, ktoré počas diskusie zaznejú, budú spracované pre výskumné účely.

V prípade potreby preplatíme cestovné náklady.