Dokedy: 26. máj 2019
Kde: Trenčín
Kedy: 5. jún 2019

“Mladí ľudia. Akých občanov z nich chceme mať? Takých, ktorí si uvedomujú, že aj oni môžu spoluvytvárať a ovplyvňovať svet, v ktorom žijeme? Takých, ktorí chcú aktívne pristupovať k svojmu okoliu, pretože cítia svoju zodpovednosť k nemu? Takých, ktorí môžu povedať: „Mám 15 rokov a dokážem naplánovať svoj vlastný malý projekt, ktorý bude prínosný aj pre druhých.”

V organizácii YouthWatch síce nepoznajú univerzálnu odpoveď na to, ako mladých k tomu všetkému viesť, no majú konkrétnu skúsenosť s tým, ako podporovať mladých ľudí v angažovanosti. Preto organizujú konferenciu o participácii mládeže “V rukách mladých“.

Venovať sa bude nasledovnému:

  • ako na systematickú podporu mládeže na lokálnej úrovni –
    inšpirácia z Trenčianskeho a Zlínskeho kraja
  • predstavenie metodiky na podporu angažovanosti mladých a jej dopadov
  • predstavenie konkrétnych dát o tom, aké zmeny nastali u mladých ľudí po absolvovaní vzdelávania
  • zážitková ochutnávka z metodiky

Podujatie sa uskutoční dňa 5. júna 2019 v Trenčine. V prípade záujmu o účasť je nutná registrácia a to najneskôr do 26. mája 2019.

Všetky potrebné informácie sú TU, alebo vo FB evente.

Zdroj: YouthWatch