Bratislavská Mestská časť Ružinov vyhlasuje grantové kolo zamerané na projekty prispievajúce k rozvoju mestskej časti. O sumu od 500 do 5 000 eur sa môžu uchádzať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo vykonávaním svojej činnosti v Ružinove.

Prihlásiť sa môžu dobré nápady z oblasti životného prostredia, kultúry, športu, vzdelávania či  sociálnej oblasti. Kompletné podmienky pre žiadateľov o podporu sú zverejnené na ruzinov.sk.