Dokedy: 30.apríl 2018
Kde: Záježová
Kedy: 2018/2019

“Hľadajú sa ľudia, ktorí o problémoch na Slovensku nielen hovoria, ale chcú aj aktívne prispieť k zmene. Zmene svojich obcí, miest, škôl a komunít, v ktorých žijú.”

Sokratov inštitút je ročný vzdelávací program určený mladým ľuďom vo veku 18-32 rokov pozostávajúci z 10 workshopov a záverečného kolokvia s praktickým výstupom v podobe realizácie vlastného mikroprojektu. V rámci štúdia získajú študenti zručnosti, nedoceniteľné kontakty a rozšíria si obzory nad hranice svojich bežných záujmov.

Absolvovanie programu umožní účastníkom:

  • doplniť si vzdelanie v aktuálnych témach, ktoré hýbu spoločnosťou a získať zručnosti na jej zmenu
  • prispieť k riešeniu konkrétneho problému
  • vyyskúšať si prípravu a realizáciu užitočného projektu priamo v praxi
  • zistiť, akú hodnotu má dialóg a prečo je dôležitá inovatívnosť
  • získať inšpiráciu od lektorov a cenné kontakty

Na prihlasovanie sa do programu, ktoré je otvorené do 30. apríla 2018, slúži nasledovný formulár.

Všetky potrebné informácie o projekte nájdeš TU.

Zdroj: Živica