Uzávierka: 22. marec 2017
Maximálna výška grantu: 424 440 eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania “V základnej škole úspešnejší.”

Výzva je určená pre základné školy a zriaďovateľov základných škôl. 

Účelom výzvy je:

  • zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podpora prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu
  • zvýšenie inkluzívnosti a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu
Všetky podrobnejšie a priebežne aktualizované informácie ohľadom výzvy môžeš sledovať v odkaze, text výzvy sa nachádza tu.
Zdroj:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky