Dokedy: 1. máj 2018
Kde: Banskobystrický kraj
Kedy: 14. - 16. máj 2018

Vzdelávanie sa zameriava na participatívnu tvorbu verejnej politiky v oblasti detí a mladých ľudí na miestnej úrovni, ktorá vychádza z reálnych potrieb detí a mladých ľudí.

Absolvovaním vzdelávania získajú uchádzači:

  • základné vedomosti a zručnosti v oblasti použitia modelu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom
  • oboznámia sa s informáciami a odporúčaniami ako postupovať a spolupracovať s ďalšími subjektmi pri implementácii modelu
  • naučia sa v akých situáciách, rozsahu a akým spôsobom vhodne vybrať a použiť metódy za účelom implementácie modelu
  • a ďalšie

Pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci a dobrovoľníci, pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže, pracovníci samosprávy na úrovni obce a mesta a poslanci miestnych a mestských zastupiteľstiev so záujmom o účasť na podujatí sa môžu zaregistrovať prostredníctvom nasledovného formuláru a to najneskôr do 1. mája 2018.

Všetky potrebné informácie o vzdelávaní sú TU.

Zdroj:  IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže