Baví ťa ekonómia, fyzika, chémia, matematika, biológia či iné vedy? AXA fond podporí mladých šikovných ľudí zo sociálne slabšieho prostredia, medzi ktorých rozdelí až 25 000 eur na vedecké a výskumné projekty. Ak máš do 26 rokov, výborné študijné výsledky a váš rodinný mesačný príjem nepresahuje 1,5 násobok minimálne mzdy stanovenej nariadením vlády (t.j. 490,80 Eur), prečítaj si podrobnosti výzvy a prihlás sa.