Nadácia Tatra banky je tu pre všetkých, ktorí sa chcú stále zlepšovať, vzdelávať a v živote niečo dosiahnuť.

V rámci programu Vedieť viac nadácia podporí aktivity, projekty alebo programy mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vzniknú za účelom rozvoja vzdelávania na slovenských vysokých školách.

Cieľom
programu Vedieť viac je podporiť aktívne skupiny pôsobiace pri vysokých školách, ktorých členovia „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec, ktorý sa snažia maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces, umožniť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov.
Projekt je potrebné podať prostredníctvom online formuláru.

Podrobné info o grantovom programe si prečítaj v tomto odkaze.