Nadácia Tatra banky poskytne grant mimovládnym organizáciám, ktoré svojou činnosťou prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania, podporujú zaujímavé projekty a dávajú viac priestoru aktívnym študentom, pedagógom, vedeckým a odborným pracovníkom na vysokých školách.

Spolu nadácia rozdelí 30 000 eur, pričom na jeden projekt je možné dostať grant vo výške maximálne 5 000 eur.

Projekty je prostredníctvom online formulára potrebné predložiť do 25. júna.

Viac info o grante nájdeš na nadaciatatrabanky.sk.