Dokedy: čím skôr
Kde: Praha, Česká republika
Kedy: 12. apríl 2017

Hlavným cieľom tradičného NGO Marketu je poskytnúť neziskovým organizáciám príležitosť pre efektívnejšiu komunikáciu s verejnosťou, zdieľanie skúseností, tvorbu nových partnerstiev a ich ďalšie vzdelávanie a rast.

Ide o pravidelnú jednodňovú akciu, na ktorej sa predstaví množstvo organizácií aktívnych v oblasti vzdelávania, dobrovoľníctva, ľudských práv, environmentálnej oblasti,  ale samozrejme aj na poli práce s mládežou.

Podujatie sa uskutoční dňa 12. apríla 2017 v Prahe. Podrobné informácie o podujatí sú k dispozícii v nasledovnom odkaze.

Zdroj: Nadace Forum 2000