Dokedy: čím skôr
Kde: Turčianske Teplice
Kedy: 22. september 2017

Podujatie určené pre všetkých mladých ľudí a organizácie, ktoré sa akoukoľvek formou a spôsobom mladým ľuďom venujú – “Veľtrh organizácií pracujúcich s mládežou 3” usporiada v septembri Mestský parlament mladých v Turčianskych Tepliciach.

Pre všetky mládežnícke organizácie bude “Veľtrh” dokonalou príležitosťou prezentovať svoje aktivity mladým ľuďom nielen z daného regiónu. Zúčastnení mladí ľudia na druhej strane dostanú možnosť oboznámiť sa zo širokou paletou aktivít, ktoré pre nich jednotlivé organizácie ponúkajú a vybrať si z nich pre seba tie najideálnejšie.

Uskutoční sa 22. septembra 2017 v Turčianskych Tepliciach, prihlášku určenú pre organizácie nájdeš v nasledovnom odkaze.

Podrobnosti budú priebežne aktualizované, sledovať ich môžeš na Fb evente podujatia.

Zdroj: Fb IUVENTA