Nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko) si Vás dovoľuje pozvať na najväčšiu celoslovenskú súťaž študentov a ich podnikateľských nápadov v programe JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu.
V utorok 22. marca 2016 v priestoroch Avion Shopping Park sa uskutoční JA Veľtrh podnikateľských talentov.
Odborná porota zložená z 34 odborníkov z rôznych oblastí, bude posudzovať 74 podnikateľských plánov a nápadov.
Zaujme tento rok porotcov žuvačka na chudnutie, študentmi vytvorená hra v rámci dopravnej výchovy alebo chodník slávy slovenských osobností v Martine? Príďte sa pozrieť na rôzne zaujímavé nápady našich študentov z celého Slovenska.

21.3.2016