Uzávierka: 13.07.2016
Maximálna výška grantu: 6000 eur

Nadácia SPP vyhlasuje už piaty ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci rôznym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

V  tomto ročníku bude podporených celkovo 30 projektov v rámci celého Slovenska (Západ, Stred a Východ) s najvyšším počtom pridelených verejných hlasov – 5 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí a 5 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu v každom z 3 regiónov. Mimoriadne zaujímavé projekty navyše získajú bonusové ceny.

O víťazných projektoch, ktoré získajú finančný príspevok na svoju realizáciu, rozhodne verejnosť on-line hlasovaním.

Projekt je potrebné prihlásiť prostredníctvom online formuláru, podrobný postup si prečítaj tu.