Letná škola Visegrad Summer School otvára už svoj 15. ročník. Je určená pre občanov členských štátov regiónu V4 – Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko, ako aj krajín Východného partnerstva.

Cieľom letnej školy je prehĺbenie vedomostí o regionálnych a globálnych výzvach v sociálnej, ekonomickej, či politickej oblasti, eliminácia zažitých stereotypov a tvorba nových foriem spolupráce. Letná škola je otvorená študentom sociálnych vied všetkých stupňov štúdia (Bc., Mgr. aj PhD.), aj čerstvým absolventom. 

Program školy zahŕňa odborné diskusie, workshopy a prednášky odborníkov v oblasti politického, kultúrneho, sociálneho a ekonomického života na úrovni jednotlivých regiónov a Európskej únie. Popri hlavnom programe prebieha príprava individuálnych projektov v užšie profilovaných skupinách.

Ak ťa ponuka zaujala, prihlás sa prostredníctvom online formulára, najneskôr do 31. marca. O prijatí budú vybraní jednotlivci informovaní do 30. apríla.

Viac info na visegradsummerschool.org.