Fond podporuje projekty v oblasti cezhraničnej spolupráce krajín V4. Orientuje sa na kultúrnu spoluprácu, vzdelávanie, mládežnícke výmeny a podporu cestovného ruchu. Príspevok z fondu nesmie presiahnuť 70 percent celkového rozpočtu projektu.
Max. výška grantu: 5000 EUR
Celková výška podpory: 540 000 EUR (ročný rozpočet fondu)
Viac info: http://visegradfund.org/grants/small_grants/