Dokedy: 30. január 2018
Kde: Bratislava
Kedy: dohodou

Slovenská katolícka charita je cirkevná organizácia, ktorá prostredníctvom svojich zariadení pomáha na Slovensku viac ako 23-tisíc ľuďom v núdzi. V súčasnej dobe je potrebné doplniť jej pracovný tím o nových členov, ktorý by obsadili nasledovné voľné pracovné pozície.

Účtovníčka/účtovník 

Náplň práce:

  • vedenie účtovníctva, administratíva, úhrady faktúr
  • zastupovanie pokladníčky
  • spolupráca pri príprave rozpočtu, účtovných závierok a pri vyúčtovaní projektov

Požaduje sa ekonomické vzdelanie, znalosť podvojného účtovníctva, zákona o DPH a angličtiny, a iné.

Štruktúrovaný životopis a motivačný list je potrebné poslať najneskôr do 31. januára 2018 na  info@charita.sk. Podrobnosti sú TU.

Koordinátorka/koordinátor vzdelávania

Náplň práce:

  • koordniácia a administrácia vzdelávacích projektov
  • organizačné zabezpečenie kurzov
  • spolupráca s externými školiteľmi
  • prieskum trhu
  • a ďalšie

Požaduje sa SŠ s maturitou alebo VŠ vzdelanie, kreativita, flexibilita, vodičský preukaz B, MS Word a Excel, a iné.

Štruktúrovaný životopis a motivačný list je potrebné poslať najneskôr do 30. januára 2018 na  info@charita.sk. Podrobnosti sú TU.

Zdroj: Slovenská katolícka charita