Dokedy: 28. november 2016
Kde: Bratislava
Kedy: december 2016

Literárne informačné centrum (LIC) je koncepčným dokumentačným pracoviskom v oblasti pôvodnej literárnej tvorby v Slovenskej republike, ale aj slovenskej literárnej tvorby v zahraničí. V súčastnosti potrebuje rozšíriť svoj tím o nasledovné pracovné pozície:

  • predajca kníh zo skladu– požaduje sa ukončené SŠ vzdelanie, prax aspoň 3 roky, zodpovednosť a spoľahlivosť, vítané je ovládanie programu Money S3, platové podmienky určuje Zákon č. 553/2003 Z. z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ide o pracovnú pozíciu na polovičný pracovný úväzok
  • kníhkupec a animátor literárnych programov- požaduje sa   VŠ vzdelanie, prax v oblasti kultúrneho manažmentu a marketingu aspoň 3 roky, orientácia v knižnej kultúre, komunikatívnosť a skúsenosti s prácou so sociálnymi sieťami, platové podmienky upravuje vyššie spomenutý zákon, pracovná pozícia je na plný pracovný úväzok

V prípade ak ťa ponuky zaujali, svoj životopis pošli najneskôr do 28. novembra 2016 na brigita.drabova@litcentrum.sk, druhá možnosť je osobne do sídla LIC, Nám. SNP 12, Bratislava, 5. poschodie, č. d. 506.

Podrobné info je tu.

Zdroj: Facebook LIC