Dokedy: 6. september 2019
Kde: Slovensko
Kedy: nástup - október 2019 alebo dohodou

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch. Práve v súčasnosti prebieha v agentúre výberové konanie na obsadenie voľných pracovných pozícií v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb.

Externá/ý hodnotiteľka/hodnotiteľ

Náplň práce:

  • spolupráca s internými zamestnancami a zástupcami skupín užívateľov na hodnotení podmienok kvality poskytovateľov sociálnych služieb
  • poskytovanie spätnej väzby na hodnotiteľskej metodike ako základ pre jej revíziu
  • spolupráca s koordinátormi pre odbornú prípravu a metodické vedenie – hodnotitelia
  • a iné

Požaduje sa VŠ II. stupňa ideálne v spoločenských vedách, 3-ročná prax v obore, vodičský preukaz B, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť a ďalšie.

Ide o pracovný pomer na dohodu, deadline pre prihlasovanie sa záujemcov o pracovnú pozíciu je 6. september 2019.

Podrobnosti nájdeš TU.

Zástupkyňa/zástupca skupín užívateľov

Náplň práce:

  • účasť na odbornej príprave na hodnotenie
  • spolupráca na hodnotení podmienok kvality poskytovateľov sociálnych služieb, najmä vykonávaním rozhovorov s prijímateľmi a prijímateľkami sociálnych služieb
  • účasť na odborných podujatiach v rámci projektu
  • a iné

Požaduje sa skúsenosť so situáciami, ktoré vyžadujú osobitnú podporu (napr. z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, dôchodkového veku, atď), skúsenosť so sociálnymi službami pre vybrané cieľové skupiny, vodičský preukaz B, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, a ďalšie.

Ide o pracovný pomer na dohodu, deadline pre prihlasovanie sa záujemcov o pracovnú pozíciu je 6. september 2019.

Podrobnosti nájdeš TU.

Zdroj: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky